We Spirited Creatures Event

● We Spirited Creatures ●
Curated by Stuart Evans ● Sound art by Anna Evans ● Words by Elin ap Hywel

We Spirited Creatures
Humans and animals live together on a small planet. Our relationship is one of shared needs and mutual coexistence, and yet our life together is often far from peaceful. From poodles in frocks to beasts of  burden, from noble steeds to the dove of peace, we give them love and shelter, destroy their habitats, worship them, eat them, make representations of them and buy and sell them, among thousands of other interactions.

Juxtaposing works from the Ceramics Collection with artefacts and representations from the world of humans, this exhibition suggests dialogues between different animals and between animals and humans as a step towards exploring the question: what is the real relationship between our world and the world of animals?

We would like to thank:
Staff at the School of Art, staff at Ceredigion Museum, Gwenllian Ashley, Richard Urbanski, Glen Ibbitson, Julian Meredith, Tony White, Rorik Smith, Meri Wells, Dr John Gee, Dr I-Chant Chang, Jenny Williamson, Ashley Fergerson, Lily Urbanska.

 fox owl baboon


● Ni Greaduriaid Nwyfus ●
Curadu: Stuart Evans ● Celfyddyd sain: Anna Evans ● Geiriau: Elin ap Hywel

Mae pobl a chreaduriaid yn cydfyw â’i gilydd ar blaned fechan. Er ein bod yn rhannu llawer o’r un anghenion mae’r berthynas rhyngom yn aml yn un stormus. O  gŵn anwes mewn cotiau ffwr i anifeiliaid pwn, yn gaseg flaen neu’n golomen hedd, rydym yn cynnig cariad a chysur i anifeiliaid, yn dinistrio eu cynefinoedd, yn eu haddoli, eu bwyta, yn llunio celfweithiau amdanynt ac yn eu prynu a’u gwerthu. Rydym hefyd yn ymwneud â nhw mewn miloedd o ffyrdd eraill.

Trwy gyfosod gweithiau o’r Casgliad Cerameg gydag arteffactau a delweddau o fyd pobl, mae’r arddangosfa hon yn awgrymu deialog rhwng gwahanol anifeiliaid a rhwng anifeiliaid a phobl. Mae’n gam tuag at archwilio’r cwestiwn: sut beth mewn gwirionedd yw’r berthynas rhwng ein byd ni a byd anifeiliaid?

Carem ddiolch i:

Staff yr Ysgol Gelf, staff Amgueddfa Ceredigion, Gwenllian Ashley, Richard Urbanski, Glen Ibbitson, Julian Meredith, Tony White, Rorik Smith, Meri Wells, Dr John Gee, Dr I-Chant Chang, Jenny Williamson, Ashley Fergerson, Lily Urbanska.